ویدیوها

euronews_icons_loading
مجارستان میزبان یکی از بزرگترین جشنواره های اروپایی

مجارستان میزبان یکی از بزرگترین جشنواره های اروپایی

مجارستان میزبان یکی از بزرگترین جشنواره های اروپایی

صحنه هایی پر شور و هیجان از یکی از بزرگترین جشنواره های اروپایی در بوداپست مجارستان.

جشنواره زیگت طی دهم تا هفدهم اوت نزدیک به چهارصد هزار نفر را در پایتخت مجارستان جمع کرده است.

این جشنواره باشکوه در جزیره ای در رودخانه دانوب صحنه اجراهای مختلفی از رابی ویلیامز تا آلت- جی و انترپول است.