ویدیوها

euronews_icons_loading
یک دقیقه سکوت در پارلمان اروپا

یک دقیقه سکوت در پارلمان اروپا

پس از خواندن سرود ملی فرانسه، اعضای پارلمان اروپا در بزرگداشت یاد قربانیان حادثه حملات تروریستی ۱۳ نوامبر در پاریس، یک دقیقه سکوت کردند.