ویدیوها

euronews_icons_loading
تصاویر خیره کننده از فوران فعالترین آتشفشان جهان

تصاویر خیره کننده از فوران فعالترین آتشفشان جهان

آتشفشان اتنا در ایتالیا که به عنوان فعالترین آتشفشان جهان شناخته می شود در هنگام طلوع خورشید، فوران کرد و گدازه های آتشفشانی را به اطراف پرتاب کرد.