ویدیوها

euronews_icons_loading
یک خرس کوآلا دو توله خرس را به فرزندی قبول کرد

یک خرس کوآلا دو توله خرس را به فرزندی قبول کرد

روز جمعه ۱۵ ژانویه یک خرس کوآلا در پارک رپتایل استرالیا در ناحیه سنترال کوست در ایالت «نیو سالت ولز» برغم داشتن یک توله خرس، دو توله خرس کوآلای دیگر را به فرزندی قبول کرده است.

مادر این دو توله خرس کوآلا شیر کافی برای تغذیه بچه هایش نداشت و در نتیجه مادری دیگر وظیفه او را بر عهده گرفت.

اعلام شده است که هر سه توله خرس در سلامت به سر می برند.