ویدیوها

euronews_icons_loading
صلاح عبدالسلام به هنگام دستگیری

صلاح عبدالسلام به هنگام دستگیری

محله مولنبک در بروکسل، پایتخت بلژیک روز جمعه شاهد تبادل آتش پلیس با مظنونان حملات پاریس بود. در این روز پلیس توانست صلاح عبدالسلام را چهار ماه پس از حملات مرگبار ۱۳ نوامبر پاریس دستگیر کند.