ویدیوها

euronews_icons_loading
سیل مرگبار در آلمان

سیل مرگبار در آلمان

جاری شدن سیل شدید در جنوب غرب آلمان سه قربانی گرفت. به گزارش سروزیر ایالت بادن-وورتمبرگ یکی از قربانیان مردی ۶۰ ساله بود که نتوانست از پارگینگ زیرزمینی به موقع خارج شود. قربانی دیگر یک مامور آتش نشانی بود که به یاری شخصی گرفتار شده شتافته بود. فردی که گرفتار شده بود نیز جان سپرد.