ویدیوها

euronews_icons_loading
مرد پل نورد در سیدنی دستگیر شد

مرد پل نورد در سیدنی دستگیر شد

مردی که روز جمعه از یکی از قوسهای پل بندرگاه سیدنی بالا رفته بود دستگیر شد. بنا به گزارش رسانه های محلی، مرد مورد نظر از تاکسی پیاده و شروع به بالا رفتن از پل کرده بود.

در نهایت این فرد ساعت ده و پنجاه دقیقه به وقت محلی آغاز به پایین آمدن از پل می کند. هنگام عملیات پلیس، آمد و شد خودروها در زیر پل متوقف شد. پلیس این فرد را دستگیر کرده است.