ویدیوها

euronews_icons_loading
ارایه ویژه غذا در رستورانی در هنگ کنگ

ارایه ویژه غذا در رستورانی در هنگ کنگ

رستورانی در هنگ کنگ با ارایه ویژه غذاهایش بسیار محبوب شده است. غذاهایی که با بخار پخته می شوند به شکل صورتک هایی است که با سوراخ کردنشان سُس داخل آن بیرون ریخته و شبیه آن است که صورتک استفراغ می کند. مشتری های این رستوران این نوع ارایه غذا را دوست دارند.