ویدیوها

euronews_icons_loading
پرتغال در آتش

پرتغال در آتش

گسترش شعله آتش در مناطق مرکزی و شمالی پرتغال منجر به آن شده است که نزدیک به ۴ هزار نفر در این کشور برای مهار آتش بسیج شوند.

کمکهای بین المللی به پرتغال در این زمینه آغاز شده است. اطلاعات بیشتر را می توان در اینجا مشاهده کرد.