ویدیوها

euronews_icons_loading
هزاران نفر تحت تدابیر شدید امنیتی به تماشای جشن نور لیون نشستند

هزاران نفر تحت تدابیر شدید امنیتی به تماشای جشن نور لیون نشستند

هزاران نفر در شهر لیون فرانسه پنجشنبه شب در جشن نور شرکت کردند. جشن امسال در حالی تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد که سال گذشته به دنبال حملات روز ۱۳ نوامبر در پاریس این مراسم لغو شده بود.

این جشن به طور معمول چهار شب به طول می انجامد اما امسال تنها در سه شب برگزار می شود و ۷۵۰ ژاندارم، نیروی نظامی و انتظامی مسئولیت برقراری امنیت این جشن را برعهده خواهند داشت.

براساس تصمیم شورای شهر لیون جشن نور امسال به مرکز این شهر (بین رودخانه های رون و سون) و همچنین بخش قدیمی لیون و محل تئاتر باستانی فورویر محدود شده است. این در حالی است که جشن نور به طور معمول در هر ۹ منطقه شهر لیون برگزار می شد.