ویدیوها

euronews_icons_loading
شیرین کاری با طعم بیلیارد

شیرین کاری با طعم بیلیارد

بسیاری از افراد با حضور در جشن و پایکوبی به استقبال سال جدید میلادی می روند. باشگاه بیلیارد آل استارز در شهر بریستول انگلستان اما رسم دیگری برای ورود به سال جدید دارد. این باشگاه هر سال با استفاده از ابزارهای مختلف ورزش بیلیارد یک ضربه دیدنی را خلق می کند. در ورزشی که با سرعت و دقت تعریف می شود، کارکنان این باشگاه با دقت فراوان ابزارهای مختلف را در میزهای مختلف بیلیارد چنان چیدند که یک ضربه سریع بیلیارد تبدیل به یک ضربه امدادی شود و در نهایت توپ بیلیارد دقیقا به همان جایی برود که برنامه ریزی شده بود.