ویدیوها

euronews_icons_loading
ستارگان بر روی فرش قرمز کن

ستارگان بر روی فرش قرمز کن

سه هنرپیشه معروف، اوما ترمن، سوزان ساراندن و ونسا ردگریو، هر سه بر روی فرش قرمز در جریان مراسم جشنواره سینمایی کن در فرانسه دیده می شوند.

خانم ترمن که امسال ریاست هیات ژوری بخش نگاه ویژه را بعهده دارد، روز پنجشنبه در کنار دو بانوی دیگر همکارش در نخستین نمایش فیلم «بی عشق» بر فرش قرمز قدم گذاشت.

هفتادمین جشنواره سینمایی کن روز چهارشنبه گذشته آغاز شد و تا روز ۲۸ ماه مه جاری ادامه دارد.