ویدیوها

euronews_icons_loading
اعتراض مخالفان ونزوئلایی به بانک گلدمن ساکس

اعتراض مخالفان ونزوئلایی به بانک گلدمن ساکس

پس از آنکه بانک گلدمن ساکس اعلام کرد بخشی از بدهیهای دولت ونزوئلا را می بخشد مخالفان دولت ونزوئولا در مقابل مقر این بانک در نیویورک دست به تظاهرات زدند. تاکنون پنجاه نفر در ناآرامیهای دو ماه اخیر در ونزوئلا بدست ماموران دولتی کشته شده اند.