ویدیوها

euronews_icons_loading
بازگشایی نمادین یک مدرسه موسیقی در موصل

بازگشایی نمادین یک مدرسه موسیقی در موصل

یک مدرسه موسیقی در موصل فعالیت خود را به صورت نمادین از سر گرفت. نبیل، گیتاریست این مرکز از حدود سه سال پیش و با ورود داعش به این شهر مجبور شد موسیقی را کنار بگذارد. او می گوید علاقه وافرش به موسیقی بوده که موجب شده امروز سر پا باشد. او در خفا و در گوشی موبایل خود، موسیقی و طراوت را در خود زنده نگه داشته است و اجرای نمادین او در محل این آموزشگاه، نویدی است برای از سر گیری کامل فعالیت های این مرکز هنری.

نبرد برای آزاد سازی مرکز موصل همچنان ادامه دارد. منابع ارتش عراق از ادامه مقاومت حدود دویست پیکارجوی داعشی در قسمت قدیمی شهر و در مجاورت مسجد تخریب شده النوری خبر می دهند.