آلمان؛ تخریب پایه های پل با مواد منفجره
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آلمان؛ تخریب پایه های پل با مواد منفجره

<p>مردم برای تماشای تخریب ستون های بتنی یک پل بزرگ در لیمبورگ آلمان تجمع کرده اند. پایه های این پل بزرگ با استفاده از مواد منفجره تخریب شد.</p>

<p>مردم برای تماشای تخریب ستون های بتنی یک پل بزرگ در لیمبورگ آلمان تجمع کرده اند. پایه های این پل بزرگ با استفاده از مواد منفجره تخریب شد.</p>

تازه‌ترین ویدیو

محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست