ویدیوها

euronews_icons_loading
تصادف رانندگی در ایالت ایلینوی، بزرگراه را اسکناس باران کرد