ویدیوها

euronews_icons_loading
اعتراض به فقر در فلیپین در لباس مسیح به صلیب کشیده شده