ویدیوها

euronews_icons_loading
تصادف دو هواپیما در فرودگاه اسرائیل