ویدیوها

euronews_icons_loading
 تظاهرات گسترده در باسلونا اسپانیا در اعتراض به زندانی کردن رهبران جدایی طلبان