ویدیوها

euronews_icons_loading
ویدئو؛ مراسم  بیست و چهارمین سالگرد کشتار سربرنیتسا