ویدیوها

euronews_icons_loading
شنای کودکان کوبایی در استخر سیار

شنای کودکان کوبایی در استخر سیار

گروهی از کودکان کوبایی در استان پینار دل ریو در غرب این جزیره روز یکشنبه در استخری سیار شنا کردند.

این استخر متحرک به وسیله یک تراکتور در مناطق روستایی جا به جا می شد. کودکان روستاهای استان پینار دل ریو به این ترتیب توانستند همزمان با گرمای هوای کوبا شنا در استخر را تجربه کنند.