ویدیوها

euronews_icons_loading
رقص باله در فضای باز برای اعتراض به قانون بازنشستگی فرانسه

رقص باله در فضای باز برای اعتراض به قانون بازنشستگی فرانسه

رقصندگان فرانسوی روز دوشنبه در پاریس با اجرای بالهٔ دریاچهٔ قو اثر چایکوفسکی در برابر سالن اپرای شهر اعتراض خود را به قانون بازنشستگی تازهٔ دولت فرانسه به نمایش گذاشتند. این درحالی است که بیست روز از اعتصاب‌ کارکنان حمل و نقل در فرانسه می‌گذرد و شهروندان پاریس با مشکل جابجایی و تردد در شهر دست و پنجه نرم می‌کنند.