ویدیوها

euronews_icons_loading
فوران آتشفشان در فیلیپین؛ خاکستر آتشفشانی روستاهای اطراف را پوشاند