ویدیوها

euronews_icons_loading
گردش آب در آبنمای شهر ژنو پس از ۸۳ روز از سر گرفته شد

گردش آب در آبنمای شهر ژنو پس از ۸۳ روز از سر گرفته شد

گردش آب در آبنمای شهر ژنو که از آن به عنوان مهمترین جاذبه گردشگری این شهر یاد می شود، پس از وقفه ای ۸۳ روزه از سر گرفته شد.

مقامات شهر ژنو همزمان با شیوع ویروس جدید کرونا و برای حفاظت از کارکنان این آبنما گردش آب را متوقف کرده بودند. آبنمای شهر ژنو در غرب سوئیس در قرن نوزدهم ساخته شد.

آبنمای شهر ژنو حتی هنگام پرواز بر فراز این شهر در ارتفاع ۱۰ هزار کیلومتری نیز قابل مشاهده است.