ویدیوها

euronews_icons_loading
برزیل اولین محموله واکسن کرونا را از چین وارد کرد