ویدیوها

euronews_icons_loading
سفر رئیس‌جمهور مصر به فرانسه در میان انتقادات نهادهای حقوق‌بشری