ویدیوها

euronews_icons_loading
 نوع مسری‌تر ویروس کرونا صف‌ها را در بندر دوور بریتانیا طولانی‌تر کرد