ویدیوها

euronews_icons_loading
ویدئو؛ راهپیمایی فضایی برای نوسازی شبکه برق ایستگاه فضایی بین المللی