ویدیوها

euronews_icons_loading
تصاویری از ویرانی‌های گسترده سیل بنیان‌کن و رانش زمین در ژاپن