ویدیوها

euronews_icons_loading
لتونی؛ آشپزخانۀ رباتیک برای تهیه غذاهای فوری