ویدیوها

euronews_icons_loading
طالبان معترضان در کابل را با تیراندازی متفرق کرد