ویدیوها

euronews_icons_loading
 ویدئو؛ پارچه‌پیچ شدن طاق پیروزی در پاریس بر اساس طرح کریستو