ویدیوها

euronews_icons_loading
  ویدئو؛ نجات نهنگ گرفتار شده در ساحل آرژانتین