ویدیوها

euronews_icons_loading
پلیس صربستان مانع تجمع کنشگران در اطراف نقاشی دیواری «قصاب بوسنی» شد