ویدیوها

euronews_icons_loading
قرنطینه و تعطیلی سراسری در اتریش میزان تزریق واکسن کووید را افزایش داد