ٔNOCOMMENT

جشنواره گیاه خواران در جزیره پوکت تایلند؛ پیروان تائویسم ده‌ها میل و بلکه شمشیر بر گونه می‌زنند

جزیره «پوکت» تایلند که اغلب با سواحل زیبایش شناخته می‌شود، این روزها و پس از دو سالی که از شیوع ویروس کرونا می‌گذرد، میزبان جشنواره‌ای در «معبد جور سو گونگ ناکا» است که برای پیروان مکتب «تائویسم» عادی است اما شاید نه لزوما برای همه ناظران و تماشاگران بیرونی.

جزیره «پوکت» تایلند که اغلب با سواحل زیبایش شناخته می‌شود، این روزها و پس از دو سالی که از شیوع ویروس کرونا می‌گذرد، میزبان جشنواره‌ای در «معبد جور سو گونگ ناکا» است که برای پیروان مکتب «تائویسم» عادی است اما شاید نه لزوما برای همه ناظران و تماشاگران بیرونی.

در این «جشنواره گیاه خواران تائویست‌»، شرکت‌کنندگان اصلی تنها یک یا دو میله در صورت و گونه فرو نمی‌برند. برخی از آنان ده‌ها میل را از گونه خود عبور می‌دهند و برخی دیگر تیغه‌هایی بس خطرناک‌تر و بزرگتر مثل شمشیر و یا نیزه را.

«تائویست‌ها» باور دارند که در نُه روز جشنواره با روی‌آوری به گیاه‌خواری و تجدید پیمان با «خدایان نُه گانه» با لباس‌های سپیدی که به تن می‌کنند و با رنجی که به جسم خود روا می‌دارند، روح و روان خود را پالایش می‌کنند و باور دارند که با این کار بخت و شانس یارشان می‌شود.

تازه‌ترین ویدیو

محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست