خبر فوری
More about this topic

جنگ در افغانستان

More articles

Rahmat Gul
Michal Hvorecky
بازرس دولت آمریکا: ناتو آمار حملات طالبان افغانستان را منتشر نمی‌کند
  پیشرفت در مذاکرات افغانستان؛ طالبان ۲۰ زندانی را آزاد می‌کند
دولت افغانستان ۱۰۰ تن از زندانیان طالبان را آزاد کرد
«اشرف غنی فرمان آزادی یک هزار زندانی طالبان را صادر می‌کند»
مراسم روز جهانی زن در سال ۲۰۱۸ در افغانستان