ویدیوها

euronews_icons_loading
صحنه تصادف خودروی پلیس با یک خودروی شخصی

صحنه تصادف خودروی پلیس با یک خودروی شخصی

تصاویر ضبط شده توسط دوربینی که در خودروی پلیس در اوکلاهامای آمریکا نصب بوده صحنه تصادف آن با خودرویی که در جهت مقابل در حرکت بوده را نشان می دهد.