ویدیوها

euronews_icons_loading
نجات هزاران مهاجر از آبهای لیبی

نجات هزاران مهاجر از آبهای لیبی

داوطلبان دو سازمان غیردولتی به کمک نیروی دریایی ایتالیا روز دوشنبه موفق شدند جان بیش از ۶ هزار پناهجو و مهاجر سرگردان در آبهای مدیترانه را نجات دهند. اغلب نجات یافتگان اهل اریتره هستند و بوسیله بیش از ۲۰ قایق به سواحل امن ایتالیا منتقل شده اند.

تنها در یک مورد عملیات نجات که در ۱۳ مایلی سواحل شمالی لیبی انجام گرفت، ۷۰۰ مهاجر نجات یافتند. در بین آنها دو نوزاد دو قلوی ۵ روزه هم دیده می شوند.