ویدیوها

euronews_icons_loading
اعتراض کشاورزان یونانی در آتن به خشونت کشیده شد

اعتراض کشاورزان یونانی در آتن به خشونت کشیده شد

بیش از یک هزار کشاورز یونانی در اعتراض به سیاست دولت که به کاهش درآمدهایشان می انجامد روز چهارشنبه به خیابان های آتن ریختند. پلیس برای پراکنده کردن معترضان به گاز اشک آور روی آورد. آنها هم با تکه های سنگ پاسخ دادند. کشاورزان یونانی از افزایش مالیات و پرداخت کسورات بیشتر به دولت خشمگین هستند.