ویدیوها

euronews_icons_loading
پاندایی که شیر خورد!

پاندایی که شیر خورد!

شیر دادن یک پاندا به نوزادش در جنگلی در شمال غربی چین دوربینها را مجذوب خود کرد.

پژوهشگران می گویند این جانوران تا دو سالگی به توله های خود شیر می دهند.