ویدیوها

euronews_icons_loading
فعالیت آتشفشان کیلاویا در هاوایی آسمان را خاکستری کرد