ویدیوها

euronews_icons_loading
نجات نوجوان اندونزیایی پس از ۴۹ روز سرگردانی در دریا