ویدیوها

euronews_icons_loading
آدمک بوریس جانسون سوزانده شد

آدمک بوریس جانسون سوزانده شد

آدمک غول پیکر بوریس جانسون، وزیر امور خارجه پیشین بریتانیا در جریان جشن گای فاکس در ادینبریج به آتش کشیده شد.

آقای جانسون یکی از مبلغان برکسیت در جریان کارزار خروج بریتانا از اتحادیه اروپا و عضو نخستین کابینه پس از استعفای دولت دیوید کامرون بود. 

آدمک بوریس جانسون کیک اروپا در بشقابی با پرچم بریتانیا در دست داشت.

جشن گای فاکس شب پنجم نوامبر در بریتانیا برگزار می‌شود.