ویدیوها

euronews_icons_loading
تعداد کشته های انفجار ساختمانی در پاریس به ۴ نفر افزایش یافت