ویدیوها

euronews_icons_loading
یونان از بیم ورود پناهجویان در مرز ترکیه سیم خاردار نصب کرد

یونان از بیم ورود پناهجویان در مرز ترکیه سیم خاردار نصب کرد

دولت یونان روز سه‌شنبه مرزهای خود با ترکیه در منطقه کاستانیس را با نصب سیم خاردار تقویت کرد تا از هجوم هزاران پناهجوی جلوگیری کند.

این اقدام یک روز پس از آن صورت گرفت که مقام‌های اتحادیه اروپا و ترکیه برای یک توافق چهار ساله به هدف جلوگیری از ورود پناهجویان به اروپا به نتیجه رسیدند.