ویدیوها

 محل اجلاس سران اتحادیه اروپا پیش از آغاز نشست ضدعفونی شد