ویدیوها

euronews_icons_loading
آغاز عملیات پاکسازی سواحل موریس از آلودگی ناشی از دو نیم شدن شناور ژاپنی