ویدیوها

euronews_icons_loading
سوختن خانه‌های روستای تهجیان در آتش درگیری هند و پاکستان بر سر کشمیر