ویدیوها

euronews_icons_loading
نخستین برف زمستانی پناهجویان را در غرب بوسنی زمین‌گیر کرد